_ Dvojlôžková_ Štvorlôžková_ Päťlôžková_ Turistická (1 lôžko)